Choď na obsah Choď na menu
 


Dianie vo farnosti

Odpustová slávnosť 2019.

Nedeľa 10. novembra 2019 v kostole sv. Martina Tourského bola slávnostná, konala sa odpustová slávnosť. 

S radosťou sme privítali spevácky zbor z farnosti Liptovský Hrádok, liturgiu sprevádzal na organe Metod Rakár.

Predposlednou piesňou bola Pápežská hymna, kto nebol a nezažil neuverí, aký to bo spev :). Nádhera.

spevokol-rkc-l.hradok-2019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva z benediktínskeho opátstva z Farnborough.

10. augusta sa zastavila v našej farnosti návšteva z benediktínskeho opátstva,

Jeho Milosť Cuthbert Brogan, OSB., opát benediktínského opátstva vo Farnborought.

Sprevádzal ho Michal Dirga, ktorého sme už mohli viac krát počuť spievať v našom kostole.

Dnes je Dom. Benedikt  Michal Dirga O.S.B. novicom uvedeného benediktínskeho opátstva.

Návšteva si urobila prehliadku nášho farského kostola v Dovalove a pozdravila sa na fare s našim pánom farárom.

Následujúci deň Jeho Milosť opát celebroval slávnostnú svätú omšu v Bobrovci.

bobrovec__opat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dvoch rokoch slávnosť 1. svätého prijímania

1.sv.prijimanie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Radosť z príchodu Božieho syna .

nech-vas-naplni-a-sprevadza-radost-z-prichodu-bozieho-syna-na-tento-svet.png

Blahoželanie.

Pripomenuli  sme si výročie menín a narodenín nášho duchovného otca Andreja. Spoločne mu vyprosujeme hojné Božie požehnanie v jeho pastierskej službe, a nech je jeho kňazstvo i naďalej znamením Dobrého pastiera.

farnost-dovalovo.jpg

 

Vizitácia farnosti.

dňa 3.10.2018  bude vo farnosti  vizitácia. Pri tejto príležitosti

sa bude večer konať večerná svätá omša za účasti diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku.

Týmto povzbudzujeme veriacich, aby sa zúčastnili sv. omše a prijali sviatosť Eucharistie.

rkc_dovalovo_vizitacia_2018.jpg


 

Generálna oprava organu.

po 90tych rokoch prišiel čas na generálnu opravu organu. Vyrobený bol v dielni RIEGER pod opusovým číslom

2347 pre farnosť Dovalov.   http://www.rieger-orgelbau.com/historical/page/14/?lang=en

Opravu budú vykonávať organári z Popradu v termíne 13.8. - 10.9.2018.


 

 

Svätý pôst sa započína, k pokániu nás napomína.

Uvedenou piesňou na Popolcovú stredu a obradom udeľovania popolca začína pre nás kresťanov štyridsaťdňový pôst. Obdobie pôstu pre veriacich neznamená len zrieknutie sa mäsitých pokrmov a iných návykov, zvlášť má byť obdobím modlitby a rozjímania, obdobím pokánia a sebazapierania, obdobím obetovania blížnym a posilnením sa vo viere.

Žalm 51 – Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.pokanie.jpg

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu *
a očisť ma od hriechu. R.
Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil *
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. R.
Bože, stvor vo mne srdce čisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. R.
Navráť mi radosť z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veľkej ochoty.
Pane, otvor moje pery *
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. R.

 

Návšteva dekana Lichnera .

Počas svojho pobytu v Račkovej doline nás 31.decembra 2017 navštívil spevokol zo západného Slovenska, svätú omšu celebroval dekan Teologickej fakulty v Trnave Miloš Lichner SJ. Na záver sv. omše nám spevokol zaspieval piesne s vianočnou tématikou.

https://youtu.be/QHTE0-UCPcM

 

kostol-sv.martina-dovalovo.jpg

Odpustová slávnosť 2017.

 

V nedeľu 12 novembra 2017 v kostole sv. Martina Tourského sa konala odpustová slávnosť. Celebrantom bol Mgr. Michal Marlenga - správca farnosti Bobrovec, ktorý prijal naše pozvanie.

Novinkou odpustu bol  spevácky zbor z Liptovského Hrádku pod vedením Mgr. Metoda Rakára, ktorý nám spríjemnil celú atmosféru odpustovej slávnosti. Za čo im ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

Bol to úžasný  a veľmi emotívny zážitok.

Liturgiu sprevádzal na organe Metod Rakár.

 

odpust-dovalovo-2017.jpg

 

http://www.rkclh.sk/clanok/276-spevokol-v-dovalove

 

 

Po dlhom čase opäť slávnosť 1.svätého prijímania

 

V tohtoročnú Svätodušnú nedeľu sme prežívali v našom farskom kostole sv. Martina znásobenú radosť.

 

„V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať.“ ((Sk 2,17-18)

 

Počas Turíc dostali apoštoli mocnú posilu svedčiť o Ježišovi, rozhlasovať dobrú zvesť všetkým ľuďom.Toto poslanie sa netýka len ich. Všetci ľudia v Krista veriaci máme milú povinnosť ohlasovať, že Kristus vstal z mŕtvych pre našu záchranu a spásu.

 

Tešíme sa, že po dlhých sedemnástich rokoch, prišli do nášho farského spoločenstva mladí rodičia, ktorí sa rozhodli poskytnúť svojim deťom náboženskú výchovu, a i tak šíriť dobrú zvesť.

 

Vďačíme Pánu Bohu za milosť, že v tento veľký deň Turíc mohlo päť detí Peťka, Marcelka, Nicolas, Terezka a Samko po prvýkrát prijať Sviatosť Oltárnu. Z rúk dôstojného otca Andreja prijali do srdiečok najdôležitejšieho Hosťa svojho života.

 

Prijímanie nebeského Chleba udržuje vo všetkých nás účasť na Božom živote, ktorú sme dostali pri krste, podľa Kristových slov: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mene a ja v ňom, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“(Jn 6,57,55)

                                                                                                             Zdenka Jurčová

1.sv.prijimanie_dovalovo.jpg

1.sv.pr.1.jpg1.sv.pr.2.jpg1.sv.pr.3.jpg1.sv.pr.4.jpg

 

Blahoželanie,

Dnes 30.05.2017 sa dožíva náš bývalý pán farár Mgr. Ferdinand Marton svojich 77 rokov, a začiatkom júna si pripomenie 50. výročie kňazskej služby. Pri tejto príležitosti Vám chceme zaželať veľa Božích milostí a vyprosiť Vám pevné zdravie, veľa síl, lásky a radosti, spokojnosti a trpezlivosti.

                                                                                                                              Farníci z Dovalova

 

Radujte sa, ó kresťania,
v srdciach Vašich plesajte.
Z mŕtvych povstal náš Spasiteľ
aleluja spievajte.

velka-noc-2017.jpg

Význam adventu 
Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod.

                           advent.jpg

História adventného venca 
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12)

 

Uzatvorenie sviatosti manželstva

po veľmi dlhom čase sa konala vo farskom kostole sobášna svätá omša, sviatosť manželskú sa tu rozhodol uzavrieť pár ktorý nebol z našej farnosti. Sobášnu svätú omšu na organe sprevádzal Metod Rakár - organista z Liptovské Hrádku

svadba.jpg

Oprava kresla

prišiel čas na opravu kresla, ktoré malo poškodený sedák a jeho čalúnenie bolo už ošumelé. Čaluník opravil sedák - vymenil popruhy, vyviazal pružiny prečalunil a na koniec obšil ozdobnou šnúrou. Prečalunil aj dve stoličky a doplnil ozdobnú šnúru. Celkový vzhľad kresla je teraz omnoho dôstojnejší.

kreslo.jpg

 

Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc

Veľká noc je najdôležitejším sviatkom nášho vykúpenia a teda aj sviatkom, kedy vzdávame Bohu vďaku za vyslobodenie z hriechov. Aj  v dnešnej dobe  máme my, kresťania, hlásať tomuto svetu dôležitú skutočnosť: JEŽIŠ KRISTUS ŽIJE!

Využime túto Veľkú noc k „veľkým veciam“, ku „veľkému“ rozhodnutiu začať odteraz žiť tak, aby sme napriek našim pádom, pokleskom, zradám a životným skúškam obstáli ako ľudia, ako kresťania, ako milované Božie deti!

Tešme sa z každého dňa, ktorý nám Boh dopraje, lebo je to nová možnosť, veľká príležitosť, ako nanovo Boha milovať a slúžiť mu skutkami lásky.

Požehnané veľkonočné sviatky plné milosti a nádeje z Kristovho zmŕtvychvstania
Vám praje  MOJA KOMUNITA

Vianočná výzdoba

po niekoľkých rokoch veľká zmena vo vianočnej výzdobe kostola v Dovalove. Namiesto

troch blikajúcich umelých stromčekov sa pred oltárom hrdo týčila živá jedla. 

 

vianoce-2015.png

 

Odpustová slávnosť

v nedeľu 15.11.2015 o 11:00 hod sa bude konať vo farskom kostole odpustová slávnosť, všetci sú srdečne pozvaní.

svätý Martin.docx

odpust_1.jpg

odpustová slávnosť 2015

 

Výrub stromu

17_10_15.jpg

17_10_15_2.jpg

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe povolenia MÚ, 17. novembra prišiel čas popri prácach rekonštrukcie fary aj na vysoký smrek, ktorý svojim zrastom a koreňovým systémom  poškodzoval budovu a oplotenie fary.

 Kto sa odvážil na tento strom vyliezť, a postupne opilovať? neuhádnete, bol to náš pán farár Andrej.

 

Výnimočná omša v Dovalove

 

 

http://www.dovalovo.sk/news/2015-vynimocna-omsa-v-podani-rodinneho-spevokolu-zo-zapadneho-slovenska/

                                                                   autor: Milan Jurčo

 


Mgr. Andrej Dulák nastúpil na nové pôsobisko

 

článok Zdenky Jurčovej z mesačníka mesta L. Hrádok

 


Mgr. Ferdinand Marton ukončil svoje pôsobenie vo farnosti Dovalovo

 

http://www.dovalovo.sk/news/1991-2015-farar-ferdinand-marton-ukoncil-po-24-rokoch-posobenie-v-dovalove/

ordinacia_dovalovo_andrej_dulak.jpg

                                                             

       

Ordináciu farára Duláka (vľavo) do farnosti 14. júla 2015 viedol dekan liptovsko-mikulášskeho dekanátu  Mgr. Ing. Stanislav Culka (uprostred). Foto: Milan Jurčo

 

 
 

Posledné fotografie
Archív

Kalendár
<< december >>
<< 2019 >>
Po Ut St Št Pia So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Štatistiky

Online: 3
Celkom: 70526
Mesiac: 4500
Deň: 151